Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Ekonomski razvoj i zapošljavanje

Žene i muškarci doprinose i imaju koristi od ekonomskog rasta, održivog prosperiteta i pristojnijih poslova.

Napori Švicarske u BiH podstiču povoljno okruženje za investicije i razvoj privatnog sektora, kao i pristojnije poslove i mogućnosti prihoda za žene i muškarce. Švicarska se zalaže za vladine politike koje podstiču ekonomski rast i održivi prosperitet.

Uz ove napore, Švicarska pomaže u borbi protiv nezaposlenosti među mladima. Podržava odabrane škole stručnog obrazovanja i obuke (VET) i uspostavljanje formalizovanog dijaloga između VET škola, obrazovnih vlasti i kompanija, kako bi se podstakla tržišna orijentacija sistema tehničkog stručnog obrazovanja i obuke (TVET).

Kao tranzitna zemlja za migrante, BiH se također suočava s izazovima upravljanja migracijama. Ona e može osloniti na blisku saradnju sa Švicarskom u okviru Partnerstva za migracije potpisanog 2009. godine i uz pomoć SEM-a, te na švicarsku ekspertizu u ovoj oblasti. Ovo podrazumijeva korištenje znanja i resursa dijaspore, kao i smanjenje poteškoća za migrante koji prolaze kroz BiH, a istovremeno jačanje bh. kapacitete za sprečavanje neregularnih migracija i unapređenje upravljanja granicom.