Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Male akcije

Švicarska ambasada podržava male inicijative organizacija registrovanih u Bosni i Hercegovini koje mogu doprinijeti postizanju rezultata navedenih u Švicarskom programu saradnje.

Trenutni Program se prvenstveno fokusira na sljedeće prioritetne oblasti: Lokalna uprava i općinske usluge, Ekonomski razvoj i zapošljavanje, Zdravlje, Migracije i Umjetnost i kultura. Umjetnost i kultura su važan dio ljudskog razvoja. Stoga će otprilike 1% ukupnog budžeta SDC-a za 2021-2024. u BiH biti utrošeno za podršku lokalnim kulturnim inicijativama i umjetnicima.

Više informacija o malim akcijama možete pronaći ovdje.