Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Projekat opštinskog okolišnog upravljanja (MEG) – Faza II

Na osnovu dobrih praksi prve faze MEG projekta (2016-2021. godine), MEG II otvara put za privlačenje velikih infrastrukturnih investicija na lokalnom nivou na osnovu poboljšane politike i regulatornih okvira, kao i sposobnosti lokalnih samouprava da održivo i efikasno upravljaju investicijama.
Preuzmite informativni list projekta

Projekat Općinskog okolišnog upravljanja MEG II (2021-2025. godine) sastavni je dio šireg skupa reformskih i investicionih intervencija u Bosni i Hercegovini, vođenih Zajedničkom vizijom za unapređenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u BiH 2021-2028. godine. Vizija je podržana kroz više različitih projekata finansiranih od Vlade Švajcarske, EU, Svjetske banke, EIB, EBRD, Vlade Švedske.

Druga faza MEG projekta će nastaviti da doprinosi poboljšanju i demokratizaciji lokalne uprave u BiH i uspostavljanju pravednijih, kvalitetnih i učinkovitih javnih usluga u lokalnim zajednicama za sve građane i građanke. Projekat će se naročito fokusirati na poboljšanje, modernizaciju i ekonomičnost usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama (vodnim uslugama) kao ključnim činiocima zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Pozitivna iskustva i modeli u oblasti lokalnog upravljanja i vodnih usluga iz prve faze proširit će se i na nove partnerske opštine/općine. U njih 30, MEG II će podržati uspostavljanje sistema upravljanja učinkom, čime će se afirmisati dobra lokalna uprava, efektivno, inkluzivno i rodno odgovorno pružanje javnih usluga. U širem obuhvatu preko milion građana i građanki BiH imat će korist od poboljšanih javnih usluga u okviru projekta. Za više informacija preuzmite info-sheet projekta.