Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Modernizacija vodnih usluga u BiH (WSS)

Vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i međunarodni donatori dijele zajedničku viziju o nužnosti reformisanja sektora vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda).
Preuzmite informativni list projekta

Da bi podržala unaprijeđenje sektora vodnih usluga u BiH, kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, povećanje pristupa i kvaliteta vodnih usluga i efikasnosti pružaoca ovih usluga, Svjetska banka je pokrenula Projekat modernizacije vodnih usluga u BiH (PMVU).  

Projekat kofinansira švicarski Državni sekreterijat za ekonomske poslove SECO. Ova donatorska inicijativa SECO-a je nastavak Švicarske podrške BiH koja je dala značajan doprinos razvoju sistemskih unaprijeđenja sektora vodnih usluga u zemlji. PMVU se tematski naslanja na inicijative projekta Općinskog okolišnog  upravljanja (MEG), takođe podržanog od strane Vlade Švicarske, što predstavlja dobru osnovu za finansiranje zasnovano na učinku. 

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status U toku
Partneri Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Projekt implementiran u Bosna i Hercegovina