Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Pravda za svako dijete

Koncept “pravda za djecu” holistički je koncept koji nastoji poboljšati poštovanje međunarodnih standarda za svu djecu koja dolaze u dodir s pravosuđem i srodnim sistemima, bilo kao navodni počinitelji, žrtve ili svjedoci krivičnih djela ili u vezi brige o djeci, njihovim starateljstvom i zaštitom. UNICEF-ov projekat Pravda za svako dijete (2018 -2021.) podržavaju vlade Švicarske i Švedske.
Preuzmite informativni list projekta

Pravda za svako dijete se nadovezuje na prethodnu fazu projekta, odnosno na povoljan zamah u reformama u ovoj oblasti, koji omogućuje njihovu dalju konsolidaciju i osiguravanje održivosti postignutih rezultata. Također, projekat je podržao ostvarenje nekoliko ključnih postignuća, na koje se treća faza projekta nadovezuje - Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt su usvojili sveobuhvatno krivičnopravno zakonodavstvo za djecu, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Oslanjajući se na već postignute rezultate, Projekat podržava vlasti na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou u poboljšanju zaštite djece i pristupa uslugama za djecu u riziku, djecu u sukobu sa zakonom, djecu svjedoke i djecu oštećenu krivičnim djelom, kao i djecu u parničnim postupcima, kroz zaštitu njihovih prava, promociju prevencije i smanjenje prestupništva.

Opšti cilj projekta Pravda za svako dijete jeste unaprijediti primjenu međunarodnih standarda u BiH kako bi djeca u riziku, djeca svjedoci i djeca oštećena krivičnim djelom, djeca u parničnom postupku, te ona djeca koja su u sukobu sa zakonom imala bolje usluge i zaštitu od strane sektora pravosuđa, sigurnosti i socijalne zaštite. 

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status Završen
Implementatori UNICEF
Partneri Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Distrikt Brčko
Kantoni Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton Sarajevo, Kanton 10
Općine/Opštine/Gradovi Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko distrikt, Čapljina, Doboj, Grad Istočno Sarajevo, Grad Sarajevo, Kozarska Dubica, Livno, Mostar, Prijedor, Travnik, Trebinje, Tuzla, Zenica