Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva u Lukavcu

Projekat razvija saradnju kroz sveobuhvatan pristup maloljetničkoj delikvenciji na području općine Lukavac s posebnim fokusom na preventivne, odgojno-popravne i reintegracione mjere.
Preuzmite informativni list projekta

Osnovni cilj projekta je da se s maloljetnim prestupnicima, djecom u riziku od prestupa i njihovim porodicama na području općine Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima o pravosuđu za djecu (J4C) i da se na najbolji mogući način preduzmu preventivne, odgojno-popravne i reintegracione mjere. Projekat predviđa strategiju zasnovanu na dva nivoa intervencije:

  • na “strani ponude” (nosioci dužnosti) Lokalne institucije i stručnjaci uključeni u J4C su osnaženi i imaju unapređenu suradnju i koordinaciju među njima (prilagođeni mehanizmi koordinacije i protokoli koji promovišu multidisciplinarni pristup, izgradnju kapaciteta i mentorstvo za profesionalce)
  • na “strani potražnje” (nosioci prava), djeca i mladi u riziku i njihovi roditelji ojačani su u pogledu vrijednosti i pro-socijalnog ponašanja, poboljšali su svoje komunikacione vještine i odnose unutar porodica te su osnaženi da se bolje nose s krizom (lokalno prilagođene preventivne aktivnosti u školama, časovi za roditelje i savjetovališta). 

Do kraja projekta trebalo bi da postoji uspostavljen sveobuhvatan sistem međusobno povezanih i koordinisanih usluga te pojačane aktivnosti u oblasti  prevencije, intervencije i reintegracije na području općine Lukavac.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status Završen
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine
Kantoni Tuzlanski kanton
Općine/Opštine/Gradovi Lukavac