Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Otvorene i odgovorne općine (Ozon)

Projekat pruža podršku načelnicima i općinskom osoblju u uspostavljanju specifičnih i mjerljivih ciljeva tokom prve 2 godine mandata. Poseban naglasak je na boljoj komunikaicj sa građanima u vezi sa potrebama i očekivanjima građana i općinskim ciljevima i ostavrenim napretkom.
Preuzmite informativni list projekta

Načelnici i općinsko osoblje u odabranim općinama podržani su od strane stručnjaka s iskustvom u upravljanju u postavljanju novog programa politike (NPP) sa specifičnim i mjerljivim ciljevima tokom prve 2 godine mandata načelnika. Sadržaj NPP je u skladu s postojećim strategijama lokalnog razvoja, ali također uključuje interne administrativne promjene, uštede i nove prakse za jačanje otvorenosti i odgovornosti općine prema građanima. Integracija novih praksi u općinama biće podržana kroz program obuke prilagođen za svaku općinu. Uspostaviće se ili ojačati komunikacijske platforme (telefon, društvene mreže, aplikacije) kako bi se problemi građana mogli lako komunicirati i na njih pravovremeno odgovoriti, kao i pružanje čestih i jasnih informacija građanima o napretku općine prema postavljenim ciljevima. 

Projekat nadopunjuje i nadograđuje postojeći rad u vezi s planiranjem općinskog razvoja i sudjelovanjem građana. Njegova je posebna vrijednost u nastojanjima da se ojača komunikacija u vezi s općinskim politikama na lako razumljiv i pristupačan način, čime se stvaraju osnove za daljnje reforme.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status U toku
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kantoni Unsko-sanski kanton, Kanton Sarajevo
Općine/Opštine/Gradovi Bihać, Centar Sarajevo, Gradiška, Ilidža, Modriča, Novo Sarajevo