Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) usmjeren je na poboljšanje lokalnih sistema upravljanja i usluga u sektorima okoliša i ekonomije, što će rezultirati boljim lokalnim službama, povećanom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između općina, građana i privatnog sektora. Posebna pažnja bit će posvećena poboljšanju životnih uvjeta ranjivih grupacija.
Preuzmite informativni list projekta

Poboljšanje vodovodnih sistema I stvaranje poticajne okoline za privredni sektor

Općinska uprava nosi direktnu odgovornost prema svojim građanima, i posjeduje veliki razvojni potencijal. Općine i njihovi lideri su najdinamičniji akteri vlasti, koji imaju sluha za potrebe svojih građana, poboljšanje njihovih životnih uvjeta i zapošljavanje. Međutim, političke blokade, kao i kompleksno ustavno uređenje, prouzrokovali su sporost reformskih procesa, nedostatak ulaganja, visok nivo nezaposlenosti i rast društvenih nejednakosti. Opasnosti lošeg upravljanja bile su uočljive za vrijeme katastrofalnih poplava 2014 godine, koje su pokazale nizak nivo otpornosti i kapaciteta vlasti da se nose sa posljedicama prirodnih katastrofa.

Općine kao ključni pokretačI promjene u BiH

MEG projekat podržava općine u poboljšanju njihovog upravljanja i pružanja javnih usluga na inkluzivan, efektivan i efikasan način. Kroz podržavanje ekonomskog sektora i sektora okoliša, u koje općine ulažu najviše sredstava, projekat će pozitivno utjecati na cjelokupan općinski razvoj. Kako bi se potaknula kolektivna akcija i osigurala razmjena dobrih praksi diljem zemlje, projekat će također doprinijeti i izmjenama regulative na višim nivoima vlasti.

Projekat kreira nove i podržava postojeće sinergije između općina, biznisa, ministarstava na entitetskim i kantonalnim razinama, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700'000 građana, uključujući 40'000 društveno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih usluga, novih mogućnosti zaposlenja, kao i od poboljšanih uvjeta za razvoj privrednog sektora.

Jačanje općina kako bi mogle pružiti kvalitetne usluge u okolišnom i ekonomskom sektoru

MEG projekat će djelovati u 20-25 općina – u suradnji sa načelnicima, administracijom i općinskim vijećima – kako bi se razvili kapaciteti, pružila potpora kapitalnim investicijama, i poboljšao ekonomski okvir. U osmišljavanju politika i upravljanju projektima, kao i u praćenju samog pružanja usluga, sudjelovat će građani, biznisi i civilno društvo. Njihov potencijal će se iskoristiti upravo kroz jačanje javno-privatnog dijaloga, kako bi svi lokalni akteri mogli doprinijeti razvoju i rastu. Općine će također povećati pristup društveno isključenih grupa javnim službama, te mogućnostima ravnopravnog zaposlenja i radnim mjestima.

Unutar sektora okoliša, fokus je na uslugama vodoopskrbe i poboljšanju tehničkih i upravljačkih kapaciteta vodovodnih poduzeća. Redovno održavanje sistema vodoopskrbe i proširenje postojećih mreža, uz smanjenje troškova i poboljšanju vodoopskrbu, osigurat će građanima bolju kvalitetu vode za piće, uz optimalne troškove usluga. 

U ekonomskom sektoru, fokus je na kreiranju poticanje okoline za razvoj lokalne privrede, koja će ohrabrivati investicije i razvoj, te poticati poboljšanje administrativnih usluga. To će rezultirati jačim privrednim razvojem i novim radnim mjestima na lokalnom nivou.

Zagovaranje interesa općina i poboljšanje regulacionog okvira na višim nivoima vlasti

Entiteti, kantoni i općine su podržani u pripremi novih ili izmjeni postojećih zakona, podzakonskih akata, metodologija i procedura, a sve u svrhu postizanja inkluzivnijih i efektivnijih usluga za građane. MEG projekat se savjetuje i blisko surađuje sa Savezima općina i gradova (FBiH i RS), koji imaju ulogu zagovaranja interesa lokalnih uprava. Općine će biti dodatno osnažene kroz rad profesionalnih tematskih mreža, kao što je Aquasan, koje će zagovarati poboljšanje legislative i javnih usluga, te omogućiti razmjenu dobrih praksi. Takvo proaktivno umrežavanje i razmjena dobrih praksi diljem zemlje će proširiti utjecaj projekta, te doprinijeti izgradnji suradnje između regija i entiteta.

Prethodni uspjesi kreirali pozitivan impuls

MEG projekat je nastavak „Projekta dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša“ (GOV-WADE), koji je podržao prakticiranje principa dobre uprave u opskrbi vodom i uslugama u sektoru okoliša. Kroz ovaj projekat je postalo jasno da vrijedi ulagati u poboljšanje kapaciteta i praksi za općinski razvoj. Od 2016. do 2020. godine, MEG projekat će se fokusirati na 18 naprednih općina (grupiranih u dvije cjeline u sjevernoj BiH), koje su prethodno pokazale da imaju sposobno općinsko vodstvo i osnovne kapacitete za pokretanje ovog razvojnog procesa. No, potpora je također moguća i za dodatne, manje razvijene općine.

MEG postepeno gradi osnovu za nove uspjehe

Općine partneri u MEG projektu nalaze se u procesu uspostavljanja sistema za upravljanje učincima u njihovim lokalnim upravama, koji će unaprijediti upravljanje lokalnim razvojem i pružanje javnih usluga. One su ostvarile značajan uspjeh u provedbi godišnjih planova za implementaciju njihovih razvojnih strategija i uključivanju građana u procese javnih konsultacija kod donošenja odluka.

U sektoru okoliša, 18 vodovodnih poduzeća je poboljšalo financijske i operativne učinke i bolje su opremljeni za otkrivanje i smanjenje gubitaka vode u mreži. Kreirana je tačnija baza korisnika usluga vodoopskrbe, dok je ukupno zadovoljstvo građana javnim uslugama i infrastrukturom povećano. Sporazumi o javnim uslugama u 17 općina jasno su odredili odgovornosti vodovodnih poduzeća i općinskih administracija, te uveli podsticaje za usluge vodoopskrbe za najranjivije ili društveno isključene građane, kao i implementaciju procedura za određivanje cijene usluga vodoopskrbe.

U ekonomskom sektoru, MEG podržava općine u uspostavljanju efektivnih šema podsticaja za lokalne biznise i unapređenje lanaca vrijednosti važnih za lokalne ekonomije. Mreža stručnjaka za ekonomski razvoj je kreirana sa ciljem da zagovara regulatornu reformu za povoljno poslovno okruženje i bolje usluge za biznise.

MEG projekat je pružio tehničku i stručnu pomoć nadležnim ministarstvima u priprema zakona, kao što je Zakon o podsticajima za mala i srednja poduzeća i Zakon o porezu na prihod u Federaciji BiH, na osnovu svoje Strategije zagovaranja koja je odredila prioritetne reforma propisa u oblasti općinskih okolišnih i ekonomskih usluga.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status Završen
Implementatori Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kantoni Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton
Općine/Opštine/Gradovi Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Tešanj, Teslić, Tuzla, Velika Kladuša, Žepče