Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Gradiška (WWGR) usmjeren je na osigura- nje održivog prikupljanja i prečišćavanja komunal- nih otpadnih voda Grada Gradiške na način koji je higijenski za životnu sredinu, uz troškove prihvat- ljive za građane. Time se doprinosi poboljšanju higijenskih uslova života za stanovništvo i zaštiti životne sredine, posebno izvora pitke vode i rijeke Save u Gradišci i naseljima lociranim nizvodno. Osim toga, ovaj projekat će ojačati operativne i upravljačke kapacitete javnog vodovodnog preduzeća u pogledu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, te će se baviti izazovima u pogledu razvoja vještina osoblja vodovodnih preduzeća potrebnih za upravljanje, funkcionisanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Preuzmite informativni list projekta

Poboljšanje usluga upravljanja otpadnim vodama I kvaliteta vode u rijeci Savi

Samo 41% stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH) ima pristup uslugama odvodnje otpadnih voda, a samo 16% prikupljenih otpadnih voda se prečišćava. To je daleko ispod potreba da se osigura čista i zdrava životna sredina i da se dostignu standardi propisani direktivama Evropske unije. Približno 47% urbanog i prigradskog stanovništva Gradiške je priključeno na gradsku kanalizacionu mrežu, dok mjesne zajednice u okolini Gradiške još nisu priključene. Komunalne otpadne vode se ispuštaju u rijeku Savu bez ikakvog prečišćavanja. Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda uzrokuje značajno zagađenje vode u rijeci i rizik za zdravlje stanovništva. 

Unapređenje razvoja vještina i okvirnih uslova u sektoru otpadnih voda

Projekat se bavi ključnim izazovima u sektoru ot- padnih voda u Republici Srpskoj (RS) kroz prenos znanja i vještina iz Švicarske, te dijalog o politikama radi jačanja okvirnih uslova i podsticanja razvoja vještina potrebnih za funkcionisanje sektora otpadnih voda. Ovo će rezultirati reformom tarifa  kako bi se pokrili troškovi prečišćavanja otpadnih voda, rješenjima za odlaganje mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i obaveznom obukom za osoblje javnih vodovodnih preduzeća. Aquasan mreža u BiH predvodi dijalog o politikama, savjetuje vlasti na entitetskom i opštinskom nivou i dalje razvija svoj portfolio usluga za razvoj vještina kroz saradnju sa Švicarskim udruženjem za vode (VSA).

Građani u Gradišci i nizvodno duž rijeke Save će osjetiti koristi od projekta

Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za preči- šćavanje otpadnih voda, rehabilitaciju i produženje gradske kanalizacione mreže i glavnih kolektora. Osim toga, podrška korporativnom razvoju javnog vodovodnog preduzeća će omogućiti njegovu odr- živost. Planirane su ograničene mjere za integrisa- ni urbani razvoj, a Projekat će pozitivno uticati na životne uslove preko 100’000 ljudi u Gradišci i naseljima lociranim nizvodno.

Investicije širokih razmjera za održivu životnu sredinu

Projekat otpadnih voda Gradiška odvija se od 2019. do 2026. godine, osiguravajući investicije od 15.3 miliona Eura. Vlada Švicarske će donirati 4.3 milio- na Eura, a Vlada Njemačke će donirati 10.3 miliona Eura kroz Njemačku razvojnu banku (KfW). Grad Gradiška će doprinijeti sa 0.7 milion Eura. Projekat predstavlja nastavak tekućeg partnerstva švicar- skog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) sa KfW-om i Aquasan mrežom u BiH.