Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Program vodosnabdjevanja i odvodnje Zenica-Tuzla

Program će povećati učinkovitost sistema i dostupnost usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Mjere uključuju rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih cjevovoda, rezervoara, vodozahvata i pumpnih stanica u sistemu vodosnabdjevanja. Mjere na sistemu za odvodnju otpadnih voda u Zenici su fokusirane na obnovu postojećih i izgradnji novih cjevovoda. Pored navedenih infrastrukturnih ulaganja, program će omogućiti i razvoj kapaciteta javnih komunalnih poduzeća, odnosno razvoj ljudskih resursa, tehničkog rada i održavanja, te odnosa sa javnošću i korisnicima usluga itd.
Preuzmite informativni list projekta

Pristup pitkoj vodi i osnovnoj sanitaciji za preko 200.000 ljudi

Osim unaprjeđenja  fizičke infrastrukture, program će ojačati i operativne i rukovodstvene kapacitete javnih komunalnih poduzeća, a u Zenici uključuje i poboljšanja kanalizacijskog sistema.

Iako Bosna i Hercegovina ima sasvim dovoljno izvora pitke vode, cjelokupna populacija nema pristup pouzdanom vodosnabdijevanju i sistemu otpadnih voda. Štaviše, otpadne vode se nerijetko ispuštaju u površinske vode. Odgovornost nad ovim uslugama u gradskim područjima imaju javna komunalna poduzeća (JKP), koja su u mnogim slučajevima slabo organizirana, suočena sa nedostatkom sredstava i pod političkim su utjecajem. JKP upravljaju i održavaju stare vodovodne sisteme, koji uzrokuju visok nivo fizičkih gubitaka vode.

Dodatnih 26.000 građana će osjetiti korist od projekta

Projekat će povećati učinkovitost i pristupačnost snabdijevanja vodom i kanalizacijskog sistema. To uključuje popravljanje postojećih i izgradnju novih cjevovoda, rezervoara, vodozahvata, i pumpnih stanica u vodovodnom sistemu. Kod sistema otpadnih voda u Zenici, glavna potreba je obnova postojećih i izgradnja novih kanalizacijskih linija. Pored navedenih infrastrukturnih ulaganja, projekat će omogućiti i razvoj kapaciteta javnih komunalnih poduzeća, odnosno razvoj ljudskih resursa, tehničkog djelovanja i održavanja, te odnosa sa javnošću i korisnicima usluga.

Postignuća projekta pozitivno će utjecati na životne uvjete za preko 200.000 građana u Zenici i Tuzli. Konkretno, osigurat će da se 17.000 stanovnika, novih korisnika, spoje na sisteme snabdijevanja vodom u Zenici i Tuzli. Dodatnih 9.000 stanovnika Zenice biće povezano sa kanalizacijskim sistemom.

Smanjenje gubitaka vode je prioritet

Tuzla ima preko 100.000 korisnika povezanih na sistem snabdijevanja vodom. Količina vode koja ne generira prihod, naspram sveukupne proizvedene količine vode, procijenjena je na 53%. Ovaj gubitak nastaje prvenstveno zbog fizičkog curenja u infrastrukturi, te u manjoj mjeri zbog tehničkih gubitaka, neplaćene potrošnje, kao i krađe vode. Glavni prioriteti u Tuzli, identificirani od strane lokalne uprave i JKP, odnose se na smanjenje proizvedene količine vode koja ne donosi prihode, štednju u operativnim troškovima i adekvatnu opskrbu vodom za sve. Zenica snabdijeva vodom preko 70.000 korisnika. Količina vode koja ne generira prihod procijenjena je na 32%, što je većinom uzrokovano fizičkim gubicima. Većina cjevovoda starija je od 30 godina, što uzrokuje kvarove koji zahtijevaju skupe i dugotrajne popravke.

Sto se tiče sistema otpadnih voda u Tuzli i Zenici, 58% stanovnika priključeno je na kanalizacijsku mrežu.

Zbog obilnih poplava u maju 2014, projekat također uključuje i popravljanje oštećenja nastalih poplavama i klizištima kao i mjere koje će smanjiti rizike od katastrofa u Zenici i Tuzli. Stoga će mjere protiv poplava, teških padavina i klizišta biti obuhvaćene projektnim aktivnostima.

Investicije širokih razmjera za održivu revitalizaciju

Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda Zenica – Tuzla odvija se od 2011 do 2019. godine, te će utjecati na živote preko 200.000 građana i osigurati investicije od 25 miliona eura. Švicarska vlada će donirati 12,5 miliona eura za uspostavljanje pouzdanog i efikasnog sistema snabdijevanja vodom, oporavak nakon poplava i smanjenje rizika od katastrofa. Njemačka vlada će učestvovati sa 1,5 miliona eura za tehničku podršku unutar programa, te kroz Njemačku razvojnu banku dati kredit u iznosu od 11 miliona eura.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status Završen
Implementatori Konzorcij iC Consulenten, Zavod za Vodoprivredu Sarajevo i Sachsen Wasser
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine
Kantoni Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton
Općine/Opštine/Gradovi Tuzla, Zenica