Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Jačanje Saveza općina i gradova u BiH

Entitetski Savezi opština i gradova (SOG) u Bosni i Hercegovini nose ključnu ulogu u zagovaranju promjena legislative, ali i načina finansiranja opština i gradova.
Preuzmite informativni list projekta

Cilj projekta je institucionalna i organizaciona promjena rada Saveza opština i gradova, kako bi poboljšali svoje zagovaračke aktivnosti, te čvrsto zastupali interese opština u razvojnim decentralizacijskim procesima. Projekat će dodatno osnažiti kapacitete Saveza, kako bi oni dalje mogli podržati lokalne vlasti u pružanju efikasnih usluga građanima, te se pridržavati principa odgovornosti. Svi ovi napori će rezultirati poboljšanom ulogom i statusom Saveza kao uglednih aktera u promovisanju demokratskog razvoja na putu evropskih integracija.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status U toku
Implementatori SALAR i SOG-ovi RS i FBiH
Partneri Švedska vlada/Sida
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kantoni Kanton Sarajevo
Općine/Opštine/Gradovi Banja Luka, Grad Sarajevo