Home page Strategic domains Map of projects News & Knowledge

Technical Vocational Education and Training (TVET)

U Bosni i Hercegovini (BiH) ljudi sa stručnim obrazovanja najviše su izloženi riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Kako tehnički sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH nije orijentisan ni na kompetencije, ni na zahtjeve tržišta rada, student i studentice ne stiču vještine potrebne na tržištu rada. Stručno obrazovanje i dalje je uglavnom usredotočeno na teorijsko obrazovanje. Kompanije rijetko pružaju mogućnosti za praktičnu obuku i malo su uključene u razvoj standarda zanimanja. To rezultira visokom nezaposlenošću mladih, što značajno doprinosi iseljavanju, a procjenjuje se da 50 000 građana BiH godišnje napusti zemlju.
Download project factsheet

The main objective of this project is that young women and men in selected regions benefit from an institutionalized dual oriented TVET system allowing them to find attractive and decent jobs in BiH. The project will enhance the employability of young people by improving BiH’s TVET. This will be achieved by ensuring that practical training is conducted on the job and that collaboration amongst employers, TVET schools and education authorities is institutionalized and anchored in the regulatory framework. TVET students will acquire labour market relevant skills that will allow them to find a decent job.

Strategic Domain Economic Development and Employment
Status Ongoing
Implementers GIZ
Partners Ministry of Education, Culture and Sports of the ZenicaDoboj Canton and their subordinate institutions, Ministry of Education, Science and Youth of Canton Sarajevo, Ministry of Education, Youth, Science, Culture and Sport of Canton Bosna-Podrinje Goražde,, Ministry of Education of RS, Ministry of Civil Affairs of BiH
Projects implemented in Federation of Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska
Cantons Zenica-Doboj Canton, Bosnia –Podrinje Canton, Sarajevo Canton
Municipalities/Cities Banja Luka, Centar Sarajevo, Goražde, Gradiška, Prijedor, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Zenica